Välkommen till Saltarö Skärmarö Bryggförening

Saltarö Skärmarö Bryggförening är en ideell allmännyttig förening som har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intresse vad gäller bryggplats och det som hör samman med bryggplats. Föreningen bildades 1979.

Det är endast fastighetsägare inom Saltarö 3:1 och del av Skärmarö 1:1 som är behöriga att söka bryggplatser i föreningen SSBF.

 

Sommarbilder tagna 2018-07-19 med spegelblankt vatten - Fantastisk morgon

Utfallsbadet

Utfallets långbrygga

Utfallet

Granängsbryggan

Granängsbryggan

Hanstanäsbryggan

Gyllviken

Bojupptagning 2018-07-02 Utfallet.