Välkommen till Saltarö Skärmarö Bryggförening

Utfallets flytbrygga 2017-07-07

Gyllviken 2017-06-09

I helgen 8-9/4 installerades ybommar vid Gyllviken!

Saltarö Skärmarö Bryggförening är en ideell allmännyttig förening som har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intresse vad gäller bryggplats och det som hör samman med bryggplats. Föreningen bildades 1979.

Utfallet 2017-02-12