Välkommen till Saltarö Skärmarö Bryggförening

” Saltarö Skärmarö Bryggförening är med i det som Polisen kallar Båtsamverkan. Det innebär att man får en del info om stölder och förstörelse i båthamnar och vid bryggor. För några dagar sedan hade Polisen ett samverkansmöte i Gustavsberg. Där gick man igenom hur statistiken ser ut och hur man kan förhindra brott. Det är nu och oktober ut som de flesta motorstölder är, så ska du inte använda båten, ta upp den.. Motorer av alla storlekar försvinner, dock nästan bara fyrtaktare. Man tar ett gäng båtar och transporterar dom till en ”slaktplats” där man sanbbt lastar in motorerna i en lastbil och kör till färjelägen, sen är de borta. En sådan slaktplats är på Kalvsvikslandet mitt emot vår Ångbåtsbrygga. Målade eller rispade kåpor minska risken att bli bestulen. 2017 hittills har det varit dubbelt så många stölder på Värmdö som förra året.

Vi får hjälpas åt att hålla koll. Ta en sen eller tidig promenad till bryggan, ta en tur med bilen förbi bryggan om ni ändå kommer hem sent. Rörelser i området avskräcker lite. Rapportera på Facebook (tex Saltarö Skärmarö Grannsamverkan) eller (Värmdöbor) om ni ser mystiska bilar eller människor. Sociala medier är effektivt

Polisanmäl allt som inte är normalt”

 

 

Utfallets flytbrygga 2017-07-07

Gyllviken 2017-06-09

I helgen 8-9/4 installerades ybommar vid Gyllviken!

Saltarö Skärmarö Bryggförening är en ideell allmännyttig förening som har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intresse vad gäller bryggplats och det som hör samman med bryggplats. Föreningen bildades 1979.

Utfallet 2017-02-12