Välkommen till Saltarö Skärmarö Bryggförening

Saltarö Skärmarö Bryggförening är en ideell allmännyttig förening som har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intresse vad gäller bryggplats och det som hör samman med bryggplats. Föreningen bildades 1979.

Det är endast fastighetsägare inom Saltarö 3:1 och del av Skärmarö 1:1 som är behöriga att söka bryggplatser i föreningen SSBF.

Ybommar Alleviken mars 2020

Ybommar Granängen maj 2019

Gyllviken april 2019