Byte av båt

KONTAKTA i första hand din bryggfogde om du bytt båt som troligen ryms på befintlig plats. Om ditt båtbyte utgör väsentlig skillnad i storlek måste ansökan skickas.