Bryggplats

Den som söker en bryggplats får via anslag vid resp brygga eller hemsidan anmäla intresse för någon av de platser som är lediga direkt till resp bryggfogde. Listan över lediga platser finns under fliken Lediga med underrubrik för resp brygga.

Det är endast fastighetsägare inom Saltarö Skärmarö som är behöriga att söka bryggplats i föreningen!