Byte av båt

Vid byte av båt kontaktar båtägaren bryggfogden och rådgör om den nya båten kan läggas på befintlig plats. Om så inte är fallet är det inte säkert att det går att ordna en annan plats. Vårt råd är därför att kontakta bryggfogden innan båtbyte sker! Annars är det upp till båtägaren att söka ny plats bland de lediga platser som finns vid de olika bryggorna och komma överens med resp bryggfogde.