Granängen

SSBF planerar för installation av Y-bommar i april vid Granängens brygga.  Vi har skickat information till berörda båtägare.

Bryggfogde

Lars Jonzon, Granängen,      072 206 9304        lars.jonzon@kone.com

Flygfoto Granängen

Granängen oktober ´12015