Skärmarö

Bryggfogde

Sten Jonsson,      073 403 6602         sten.jonsson@tele2.se

 

Bilder från installationen av den nya bryggan 2016