Utfallet

Ansvaret uppdelat på två personer

för flytbryggan

Mikael Hult,          070 349 2632         mikael.hult@miljovision.se

 

för långbryggan Bryggfogde - vakant

 

Flygfoto långbryggan Utfallet

Utfallet 2017-02-10