Arkiv 2021-06-24

Parkeringsvillkor vid Barnbadet, Alléviken och på nya Ängen

I sommar gäller nya parkeringsvillkor:

  • Parkering endast tillåten på anvisade platser
  • Inga båtsläp får parkeras någonstans
  • Parkeringsbevis kommer att krävas, se nedan
  • Området kommer att övervakas av ett parkeringsbolag
  • Det finns 10 platser som inte kräver parkeringsbevis på nya Ängen där alla får stå

Till samtliga fastighetsägare på Saltarö-Skärmarö som önskar Parkeringstillstånd för ovan områden, vi ber er ta kontakt via mailadress : saltarovag@gmail.com eller brev till Saltarö Vägförening, Dragedsvägen 6, 13954 Värmdö och ange följande:

Fastighetsbeteckning:

Namn:

Email eller postadress:

Mobil nummer:

Med stor sannolikhet kommer märkning av parkeringsområden, parkeringsförbuds skyltar mm att sättas upp inom de närmaste veckorna, tanken är att parkeringstillstånden kommer börja gälla från 1/7-2021, det är viktigt att ni anmäler snarast, så vi kan överlämna parkeringstillståndet till er.

Utlämning av tillstånden kommer att ske så snart vi fått in tillräckligt med anmälningar, vi kommer kontakta Er med förslag på dag, tid och plats för detta.

Vår förhoppning är att de nya parkeringsbestämmelserna skall ge oss alla en möjlighet att finna en parkeringsplats då vi vill besöka barnbadet, tennisbanan och kiosken.

Väl mött

Parkeringsgruppen Saltarö Vägförening

Information angående bäverns framfart vid Utfallets långbrygga.

Med anledning av att bäver gnager på träd mellan stigen och bryggan är risken stor för att träden faller över bryggan och eventuellt båtar. SSBFs styrelse har varit i kontakt med Vägföreningen som är ansvarig för marken invid Utfallets långbrygga. Vi har framfört vår oro för att träd kan komma att falla över bryggan och skada både båtar och i värsta fall människor. Därför har vi bett dem fälla de träd som utgör sådan risk.

Vägföreningen har föreslagit att vi skall försöka skydda träden från bäverangrepp, vilket vi har avböjt eftersom vi inte tycker det ligger inom vårt ansvar.
Vägföreningen har kontaktat kommunen för att se vad dom får göra angående trädfällning. Tillsvidare föreligger risk att träd kan falla över bryggan och ge upphov till skador.
Händer detta och skador uppstår så täcker inte SSBFs försäkring detta.

Saltarö-Skärmarö Bryggförening