Information angående bäverns framfart vid Utfallets långbrygga.

Information angående bäverns framfart vid Utfallets långbrygga.

Med anledning av att bäver gnager på träd mellan stigen och bryggan är risken stor för att träden faller över bryggan och eventuellt båtar. SSBFs styrelse har varit i kontakt med Vägföreningen som är ansvarig för marken invid Utfallets långbrygga. Vi har framfört vår oro för att träd kan komma att falla över bryggan och skada både båtar och i värsta fall människor. Därför har vi bett dem fälla de träd som utgör sådan risk.

Vägföreningen har föreslagit att vi skall försöka skydda träden från bäverangrepp, vilket vi har avböjt eftersom vi inte tycker det ligger inom vårt ansvar.
Vägföreningen har kontaktat kommunen för att se vad dom får göra angående trädfällning. Tillsvidare föreligger risk att träd kan falla över bryggan och ge upphov till skador.
Händer detta och skador uppstår så täcker inte SSBFs försäkring detta.

Kommentarer inaktiverade.
Saltarö-Skärmarö Bryggförening