Alla inlägg av ssbfadmin

Vassröjning vid bryggplatser

För att alla båtplatser vid föreningens bryggor ska bli tillgängliga behövs det att vass och annan beväxtlighet hålls efter.

Därför görs kontinuerligt en ordentlig vassklippning runt bryggorna och angränsande områden. Under vecka 33 2022 har en relativt kraftig röjning gjorts och vi hoppas det räcker ett par år framåt.

Viktigt om sanering av bottenfärg

Som tidigare informerat så sköts kravet på sanering av båtbotten till 2021. Nu börjar alla ta upp och ni som ska sanera era båtar måste se till att täcka marken vid upptagning.

Fr.o.m. år 2021 kommer klubben att kräva att båtägare ser till att botten är fri från TBT för att den ska få ligga vid våra bryggplatser. Man kan göra skrapprov och skicka in det till företaget ALS ( Till ALS info sida.)
Detta är dom regler som gäller från Transportstyrelsen och i Värmdö kommun, se länk
Miljö regler Bottenfärg

Saltarö-Skärmarö Bryggförening