Kommande möten

Årsmöte 2022 Lördag den 23 April kl 10.00 i Saltarö Gamla Skola, Ekslingan 

Ni kan också skicka in synpunkter till styrelsen via formulär nedan.