Kommande möten

Gemensamt styrelsemöte/bryggfogdemöte Torsdagen 18/11 kl. 18.00 i gamla skolan

Senaste Styrelse protokoll

Förra Styrelse protokoll

 

Årsmöte Lördag den 17 April.

Ni kan också skicka in synpunkter till styrelsen via formulär nedan.