Lediga bryggplatser

Under fliken för resp brygga finns noterat vilka platser som f.n. är lediga. Uppgifter om lediga platser anslås även på bryggtavlan vid resp brygga. Du som söker en plats kan kontrollera på bryggorna om det är någon plats som skulle passa. Kontakta då den aktuelle bryggfogden. Passar din båt för den plats du önskar kommer bryggfogden uppmana dej att skicka en intresseanmälan. Detta gör man genom att fylla i  formuläret kopplat till resp brygga med de uppgifter som vi behöver. Bryggfogden granskar anmälan och tar beslut om du får platsen eller inte. Vi har som krav att man är fastighetsägare på Saltarö-Skärmarö.

Det finns inte längre någon lista över köande och vi kommer inte skapa någon ny lista. Den som får avslag på sin intresseanmälan får leta vidare bland lediga platser och försöka hitta en annan plats som passar.

Alleviken
Gyllviken
Utfallet - flytbrygga
Utfallet - långbrygga
Granängen/ Militärbryggan
Hanstanäs
Skärmarö