Lediga bryggplatser Utfallet - långbrygga

Platsnr   Bredd
 UT301J  Ledig 1,0 m hörnplats jolle
UT318 Ledig 1,8 m
 UT331  Ledig 2,3 m
 UT336  Ledig 2,0 m
UT354 Ledig 2,1 m