Latest Past Events

Årsmöte 2021

Klubbhuset Saltarö Alléväg 16, Värmdö

Skärmarö-Brygga

Skärmarö-Brygga Skärmaröviksvändan 1, Värmdö

Sjösättning from 1 Mars - upptagning sista November Markering gjord på närmaste address

Hanstanäs-Brygga

Hanstanäs-Brygga Hanstanäsvägen 56, Värmdö

Sjösättning from 1 Mars - upptagning sista November Markering gjord på närmaste address