Kommande möten

Nästa Styrelsemöte är på torsdag 23 Maj Kl 18.00 hos Hasse

 

Årsmöte 2024 Lördag den 27 April kl 10.00 i Saltarö Gamla Skola, Ekslingan