Miljö Policy för bottenfärg

Tillbaka till Policy och regler

SSBF:s miljöpolicy gällande båtbottenbehandling

 

Bakgrund

Saltarö Skärmarö Bryggförening är inte en traditionell båtklubb utan en
ideell förening som tillhandahåller båtplatser efter tillgång till fastighetsägare i området.

Båtklubbar har ett miljöansvar för de båtar de sjösätter och upplåter plats
till. T.ex får båtar med huvudsaklig båtplats i Mälaren inte ha någon
växtbekämpande bottenfärg.

I dag gäller det färger innehållande Zink,Tenn och Koppar.

I Östersjön tillåts vissa färger med koppar tillsatt. Det är
varje båtägares ansvar att se till att de båtar som ligger vid föreningens
bryggor inte är målade med de giftfärger som är förbjudna i Östersjön.
Detta gäller även tidigare färglager som om de innehåller ovan beskrivna
metaller. Dessa färglager måste tas bort på ett miljövänligt sätt,
skrapning/slipning med uppsamling av färgrester och bortforslande till
miljöstation. En annan metod är blästring som ska utföras av etablerade
leverantörer.

Hur ska man då behandla botten

Har man en ny båt som är obehandlad finns det ingen anledning att måla den.
Möjligen kan man måla några lager Epoxi som skyddar plastskiktet mot
eventuell vatteninträngning.

Beväxningen som sker i Östersjön består av slemmigt sjögräs och i slutet av
juli havstulpaner.

Lägger man i båten i april/maj så har man i mitten av juli bara beväxning
av lätt sjögräs. Har man då möjlighet att på något sätt tvätta botten sista
veckan i juli så får han nästan inga havstulpaner och nästan bara lite
smuts att ta bort vid höstupptagningen.

Tvättning kan ju ske genom att man själv kan ta upp båten, åka till en
båtbottentvätt, eller lyfta på något varv. På Bullandö kostar ett lyft med
högtryckstvätt ca 1500 kr för en 800 kg båt.

Har man en båt målad med någon form av giftfärg får denna bara tvättas på
speciell plats där tvättvattnet samlas upp och transportera bort.

Båten på bilden är sjösatt i slutet april och är helt obehandlad.
Tvättningen sker på Bullandö den 27/7 och bara högtryck ger det här fina
resultatet. Ingen mekanisk borttagning behövs då Havstulpanerna inte hunnit
etablera. SSBF:s miljöpolicy gällande båtbottenbehandling

Bakgrund

Saltarö Skärmarö Bryggförening är inte en traditionell båtklubb utan en
ideell förening som tillhandahåller båtplatser efter tillgång till
fastighetsägare i området.

Båtklubbar har ett miljöansvar för de båtar de sjösätter och upplåter plats
till. T.ex får båtar med huvudsaklig båtplats i Mälaren inte ha någon
växtbekämpande bottenfärg. I dag gäller det färger innehållande Zink,Tenn
och Koppar. I Östersjön tillåts vissa färger med koppar tillsatt. Det är
varje båtägares ansvar att se till att de båtar som ligger vid föreningens
bryggor inte är målade med de giftfärger som är förbjudna i Östersjön.
Detta gäller även tidigare färglager som om de innehåller ovan beskrivna
metaller. Dessa färglager måste tas bort på ett miljövänligt sätt,
skrapning/slipning med uppsamling av färgrester och bortforslande till
miljöstation. En annan metod är blästring som ska utföras av etablerade
leverantörer.

Hur ska man då behandla botten

Har man en ny båt som är obehandlad finns det ingen anledning att måla den.
Möjligen kan man måla några lager Epoxi som skyddar plastskiktet mot
eventuell vatteninträngning.

Beväxningen som sker i Östersjön består av slemmigt sjögräs och i slutet av
juli havstulpaner.

Lägger man i båten i april/maj så har man i mitten av juli bara beväxning
av lätt sjögräs. Har man då möjlighet att på något sätt tvätta botten sista
veckan i juli så får han nästan inga havstulpaner och nästan bara lite
smuts att ta bort vid höstupptagningen.

Tvättning kan ju ske genom att man själv kan ta upp båten, åka till en
båtbottentvätt, eller lyfta på något varv. På Bullandö kostar ett lyft med
högtryckstvätt ca 1500 kr för en 800 kg båt.

Har man en båt målad med någon form av giftfärg får denna bara tvättas på
speciell plats där tvättvattnet samlas upp och transportera bort.

Båten på bilden är sjösatt i slutet april och är helt obehandlad.
Tvättningen sker på Bullandö den 27/7 och bara högtryck ger det här fina
resultatet. Ingen mekanisk borttagning behövs då Havstulpanerna inte hunnit
etablera.

Ett sätt att helt slippa beväxning är att använda skrovduk. Det är en
plastduk som är fäst i tex Y-bommar. Man kör helt enkelt upp båten på duken
och vattnet mellan duken och skrovet kan det inte växa i. Skrovet är lika
rent när du tar upp båten som när du sjösatte. Det kan bli lite beväxning
längst bak eftersom motor och drev inte kommer upp på duken.

Dukarna säljs av företaget Clean Boat.

SSBF har med detta informerat om att det åligger båtägare med plats i
föreningen att följa det som framgår av texten ovan.

Mer information kan ni hitta på:


https://www.transportstyrelsen.se › Fritidsbatar ›
regler-om-batbottenfarg

Christer Levihn i bryggföreningen svarar gärna på frågor 070 5130588 eller
christer.levihn@gmail.com

Båten på bilden nedan ligger på Skrovduk. Duken har används fyra säsonger
och verkar hålla länge till

Kostade ca 5000 kr