Information om gamla bojar för Utfallets långbrygga

De gamla bryggan för Utfallets lång är nu riven. Den nya bryggan kommer att vara på plats till våren 2023. Styrelsen kommer att gå ut med mer information senare med när detta blir klart.De flesta nya platserna på nya bryggan kommer att förses med bommar. För er som vill ha kvar er boj från Utfallets långbrygga, så ber vi er att så fort som möjligt hämta er boj från upplagsplatsen som blivit vid Granängsbryggan. Har ni frågor kan ni alltid kontakta bryggfodgen ( Christer Canow) eller nån i styrelsen. Kontaktuppgifter finns under
Kontakter – Saltarö-Skärmarö Bryggförening (ssbf.eu)

Vassröjning vid bryggplatser

För att alla båtplatser vid föreningens bryggor ska bli tillgängliga behövs det att vass och annan beväxtlighet hålls efter.

Därför görs kontinuerligt en ordentlig vassklippning runt bryggorna och angränsande områden. Under vecka 33 2022 har en relativt kraftig röjning gjorts och vi hoppas det räcker ett par år framåt.