Viktigt om sanering av bottenfärg

Som tidigare informerat så sköts kravet på sanering av båtbotten till 2021. Nu börjar alla ta upp och ni som ska sanera era båtar måste se till att täcka marken vid upptagning.

Fr.o.m. år 2021 kommer klubben att kräva att båtägare ser till att botten är fri från TBT för att den ska få ligga vid våra bryggplatser. Man kan göra skrapprov och skicka in det till företaget ALS ( Till ALS info sida.)
Detta är dom regler som gäller från Transportstyrelsen och i Värmdö kommun, se länk
Miljö regler Bottenfärg