– Web sida, formulär samt önskad brygginfo. Vad behöver förbättras

Kanske mer info som båttillverkare och modell. Hur formlär hanteras, uppdateras mm

-Vilket ansvar ligger på bryggfogdar                                                 

Ansvarsfördelning behöver ev. uppdateras                                                 

– Hur gör vi med kontaktuppgifter och meddela om något händer på bryggor     

Samtliga styrelsemedlemmar finns upptagna på anslagstavlor, med text att ringa någon vid händelse

– Hur ska vi ha koll på att bryggbokning blir gjord och uppdaterad i centralt register

Bryggfodes ansvar att meddela styrelse/kassör

– Meddela fogde när vi ha någon som icke betalat och hur ska vi hantera icke betalande ( vad är styrelse rsp fogde ansvar)                                                 

Gemensamt ansvar bryggfogde/styrelse samt följ ordningsregler

– Dom som inte utnyttjar plats, vad gör vi                                                   

Enligt nya ordningregler, vad säger i enligt dom

– Dom som flyttat men inte meddelat att dom inte ska ha plats. Hur gör vi med den platsen

Enligt nya ordningregler, vad säger i enligt dom

– Hur gör man om vi kan hjälpa till med byte av platser mellan bryggor               

Resp bryggfogdar löser detta och meddelar styrelse/kassör samt reviderar brygglista                                                   

– Går det att publicera lediga platser                                               

Ja för varje enskild brygga

– Är fogdar intresserade att hantera kö till deras brygga                                                    

Borde vara så